.

ΣΟΚ: ΠΕΝΘΕΙ ο καλλιτεχνικός χώρος – ΝΕΚΡΟΣ σε τροχαίο Έλληνας DJ

Την τελευταία του παράσταση στην νύχτα έδωσε εχτές πασίγνωστος Έλληνας DJ... Σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades24, φεύγοντας με την μηχα...

.
.

3 Φεβ 2017

Μια καλή είδηση: Τι αλλάζει στα Capital Controls

Μια πολύ καλή είδηση έρχεται να «ταράξει τα νερά» καθώς αναμένονται πολύ σημαντικές αλλαγές στα Capital Controls που θα δώσουν «ανάσες» στην ελληνική οικονομία...


Οκτώ προτάσεις για την περαιτέρω σταδιακή άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, έχουν υποβάλει οι τράπεζες, όπως καταγράφεται στα Στοιχεία Τεκμηρίωσης σχετικά με τη Λειτουργία του Τραπεζικού Συστήματος που δημοσίευσε σήμερα η Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Όπως αναφέρεται στην επισκόπηση της ΕΕΤ, στις 28 Ιανουαρίου 2017 έκλεισαν δεκαεννέα μήνες από την έναρξη της τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας και την, από 18 Ιουλίου 2015, επιβολή περιορισμών στις αναλήψεις μετρητών και στις μεταφορές κεφαλαίων. Έκτοτε, οι καταθέσεις στις τράπεζες της χώρας έχουν σταδιακά αυξηθεί ενώ η χρήση του μηχανισμού έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) μειώθηκε κατά 49%.

Λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά δεδομένα της ελληνικής οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, η ΕΕΤ, ήδη από το τέλος Νοεμβρίου 2016, έχει καταθέσει οκτώ συγκεκριμένες προτάσεις για την περαιτέρω σταδιακή άρση των περιορισμών προκειμένου:

1. Μετρητά που δεν αναλήφθηκαν κάποια ημέρα ή ημέρες να μπορούν να αναληφθούν σωρευτικά έως του ποσού των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ σε χρονικό διάστημα ενός ημερολογιακού μήνα (από 840 ευρώ ανά δυο εβδομάδες που ισχύει σήμερα).

2. Να επιτραπεί: α) να ανοίγονται νέοι λογαριασμοί όψεως ή καταθετικοί και να προστίθενται συνδικαιούχοι στους ήδη υφιστάμενους ακόμα και εάν δημιουργείται νέος κωδικός πελάτη (Customer ID) από την τράπεζα, και β) να ενεργοποιούνται αδρανείς, κατά την έννοια του Ν. 4151/2013 (Α΄ 103), λογαριασμοί.

3. Να επιτραπεί η ανάληψη μετρητών έως ποσοστού του 60% συνολικά (από 30% σήμερα) από χρηματικά ποσά τα οποία, μετά την έναρξη ισχύος της σχετικής τροποποίησης, θα πιστώνονται με μεταφορά πίστωσης από τράπεζα που λειτουργεί στο εξωτερικό, σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων νομικών και φυσικών προσώπων.

4. Να συμπεριληφθούν ρητώς στις ισχύουσες διατάξεις του στοιχείου στ) της παρ. 11 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως αυτή τροποποιήθηκε επανειλημμένα και ισχύει, και τα μεταφερόμενα από την αλλοδαπή χρηματικά ποσά που πιστώνονται σε λογαριασμούς που τηρούνται σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα και συνιστούν αποτέλεσμα εκκαθάρισης συναλλαγών καρτών πληρωμών (χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων) που έχουν εκδοθεί από φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών του εξωτερικού (κάρτες πληρωμών εξωτερικού).

Η μη ρητή συμπερίληψη των συγκεκριμένων συναλλαγών στα «ελεύθερα» κεφάλαια μιας ελληνικής επιχείρησης έχει οδηγήσει πολλές από αυτές (τουριστικές, ξενοδοχειακές, αεροπορικές, κ.λπ) στην υπογραφή νέων ή στην ενεργοποίηση υφιστάμενων, πριν την 18/7/2015, συμβάσεων αποδοχής καρτών πληρωμών με φορείς αποδοχής συναλλαγών καρτών του εξωτερικού, δημιουργώντας σαφές ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τις τράπεζες και τους λοιπούς φορείς αποδοχής συναλλαγών καρτών πληρωμών που λειτουργούν στη χώρα μας.

5. Να επιτραπεί η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από τράπεζες έως του ποσού των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά κωδικό πελάτη (Customer ID) και ανά ημερολογιακό μήνα με ταυτόχρονo διπλασιασμό του υφιστάμενου μηνιαίου ορίου εγκρίσεων (στα 106 εκατ. ευρώ έναντι 53 εκατ. ευρώ σήμερα).

6. Να επιτραπεί η μεταφορά θεματοφυλακής στο εξωτερικό για υφιστάμενους πελάτες.

7. Να διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των τραπεζών συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, που δεν υπερβαίνουν τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ η καθεμία, ανά πελάτη, ανά ημέρα, χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης σε κατάστημα τράπεζας των σχετικών τιμολογίων και λοιπών παραστατικών και δικαιολογητικών.

Με αυτήν την πρόταση θα περιοριστεί το διαχειριστικό κόστος των τραπεζών και θα μειωθούν οι προμήθειες προς μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες για τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών έναντι παραστατικών.

8. Να τροποποιηθεί το σημείο iv. του στοιχείου β) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 6/27.7.2016 απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 9/22.9.2016 απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών ως ακολούθως: «iv. το ποσό της αιτούμενης μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό, συναθροιζόμενο με το ποσό που ήδη έχει εγκριθεί εντός του μήνα από το σύνολο του τραπεζικού συστήματος της χώρας δεν υπερβαίνει σωρευτικά για τον ίδιο μήνα το 180% της μέγιστης μηνιαίας αξίας των εισαγωγών/ενδοκοινοτικών αποκτήσεων της περιόδου 01/01/2015-31/12/2016″.

Με το ισχύον καθεστώς, όσες επιχειρήσεις είναι νεοσύστατες (έναρξη μετά την 1η Οκτωβρίου 2014) μπορούν να εκτελέσουν μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό χωρίς να ισχύει το στοιχείο της ιστορικότητας του 140%.

Αντίθετα, όσες επιχειρήσεις δεν είναι νεοσύστατες και είχαν χαμηλές εισαγωγές το περασμένο διάστημα, αναγκάζονται συχνά να καθυστερούν τις πληρωμές τους καθώς δεν πληρούν το κριτήριο της ιστορικότητας του 140%. Αυτό όμως δεν ευνοεί την προσπάθειά τους να αναπτυχθούν.

15 Ιαν 2017

Φωτιά σε υπαίθρια αποθήκη ελαστικών στον Ταύρο (video)


Μεγάλη πυρκαγιά που συνοδεύεται από εκρήξεις βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και λίγη ώρα σε υπαίθρια αποθήκη ελαστικών στην οδό Θέμιδος 25 στον Ταύρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και στο χώρο υπήρχαν, πιθανότατα, φιάλες υγραερίου από τις οποίες σημειώνονται οι εκρήξεις.

Στο σημείο βρίσκονται 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, οι οποίοι προσπαθούν να προσεγγίσουν στο χώρο της πυρκαγιάς για να αρχίσουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ σπεύδουν στο σημείο και άλλες πυροσβεστικές δυνάμεις.

Λόγω της εύφλεκτης ύλης των ελαστικών, ο ουρανός έχει γεμίσει με καπνούς, οι οποίοι είναι ορατοί μέχρι το κέντρο της Αθήνας, αλλά και τα Νότια Προάστια.

27 Οκτ 2016

ΣτΕ: Αντισυνταγματικός ο νόμος, δεν κλείνουν τα κανάλια


Με ψήφους 14 έναντι 11- Τελικά επικράτησε η σκληρή γραμμή και δεν δόθηκε προθεσμία για να διορθωθεί «εν λειτουργία» ο νόμος Παππά όπως ήταν η επικρατέστερη εκδοχή- Ο διαγωνισμός είναι σαν να μην έγινε ποτέ - Χρειάστηκαν δύο διαλείμματα στη συνεδρίαση για να αποφορτιστεί η ατμόσφαιραΚατέπεσε, από τη διευρυμένη Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως αντισυνταγματικός ο νόμος Παππά με τον οποίο παρακάμφθηκε το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο (ΕΣΡ) για τη διαδικασία χορήγησης των τηλεοπτικών αδειών.

Μετά από μια σκληρή νομική μάχη που κράτησε πάνω από 5:30 ώρες η Ολομέλεια του ΣτΕ αποφάσισε με ψήφους 14 έναντι 11 πως ο νόμος Παππά είναι αντισυνταγματικός.
Η απόφαση αιφνιδίασε διότι όλη την ημέρα το επικρατέστερο σενάριο, ήθελε την απόφαση να μιλά για αντισυνταγματικότητα του νόμου, αλλά παράλληλα να δίνει προθεσμία στην κυβέρνηση να τον «διορθώσει», με την συγκρότηση του ΕΣΡ.

Αντίθετα λοιπόν από τα αναμενόμενα φαίνεται πως επικράτησε η «σκληρή γραμμή» και δεν δόθηκε προθεσμία για να διορθωθεί «εν λειτουργία» ο νόμος Παππά , κάτι που σημαίνει πως ο διαγωνισμός είναι σαν να μην έγινε ποτέ.
Αυτό σημαίνει πως όλα τα υπάρχοντα κανάλια μένουν σε λειτουργία.

Ειδικότερα, ο νόμος Παππά (νόμος 4339/2015 ) κρίθηκε από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, κατά πλειοψηφία (14 έναντι 11), αντισυνταγματικός.

Οι 25 αντιπρόεδροι και σύμβουλοι Επικρατείας του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου κατά την σημερινή πέμπτη κατά σειρά διάσκεψη, μετά από έντονες νομικές αντιπαραθέσεις αποφάνθηκαν ότι ο νόμος προσκρούει στις επιταγές του άρθρου 15 του Συντάγματος, το οποίο καθορίζει ως μόνο αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση των τηλεοπτικών αδειών το ΕΣΡ.


Κατά την σημερινή διάσκεψη επικράτησε ένταση και αντιπαράθεση μεταξύ των δικαστών η πλειοψηφία των οποίων τάχθηκε υπέρ της αντισυνταγματικότητας του νόμου Παππά.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στις 5:30 ώρες που διήρκεσε η επίμαχη διάσκεψη έγιναν δύο διαλείμματα προκειμένου να αποφορτιστεί η ατμόσφαιρα, ενώ κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων είχαν δημιουργηθεί πηγαδάκια.

Η πρόταση η οποία δεν έγινε δεκτή από την πλειοψηφία του ΣτΕ και προτάθηκε από αντιπρόεδρο, προέβλεπε την ενεργοποίηση του άρθρου 50 του Προεδρικού Διατάγματος 18/1989 που αφορά το Συμβούλιο της Επικρατείας, έτσι ώστε μέσα σε 6 μήνες να συγκροτηθεί το ΕΣΡ και να αποφασίσει για το εάν η διαδικασία που τηρήθηκε για την έκδοση των τεσσάρων αδειών των τηλεοπτικών σταθμών είναι ή όχι σύννομη ή αν αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα τα οποία επιδέχονται θεραπείας (βελτιώσεων, κ.λπ.).

Και στην συνέχεια, η πρόταση αυτή που δεν πέρασε και δεν μπήκε καν σε ψηφοφορία, προέβλεπε ότι θα επανέλθει και πάλι η Ολομέλεια του ΣτΕ με άλλη σύνθεση να κρίνει οριστικά τις προσφυγές των τηλεοπτικών σταθμών.Φυσικά αφού ο νόμος Παππά κρίθηκε αντισυνταγματικός, οι δικαστές δεν προχώρησαν να εξετάσουν το ζήτημα του αριθμού (4) των αδειών που χορηγήθηκαν.

Εξερχόμενος της συνεδρίασης ο πρόεδρος του ΣτΕ κ. Σακελλαρίου, τόνισε στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων πως «:Δεν μπορώ να κάνω καμία απολύτως δήλωση. Η διάσκεψη είναι μυστική».

Πάντως, κατά την προηγούμενη διάσκεψη της περασμένης Δευτέρας, ο εισηγητής της υπόθεσης σύμβουλος Επικρατείας, Γεώργιος Παπαγεωργίου τάχθηκε υπέρ της συνταγματικότητας του νόμου Παππά.

Να σημειωθεί ότι στην εν λόγω Ολομέλεια συμμετείχαν 31 δικαστές, αλλά δύο αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και δεν συμμετέχουν, ένας είναι αναπληρωματικός και τρεις είναι πάρεδροι, οι οποίοι συμμετέχουν μεν αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου

18 Οκτ 2016

ΕΚΤΑΚΤΟ-Ανατροπή στο Συμβούλιο της Επικρατείας - Δεκτές οι προσφυγές των τηλεοπτικών σταθμών

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΚΤΑΚΤΟΤυπικά δεκτές, κατά πλειοψηφία, έγιναν την Τρίτη το βράδυ στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας οι προσφυγές των τηλεοπτικών σταθμών κατά του νόμου Παππά.

Η απόφαση αυτή, επιτρέπει στο ΣτΕ να ασχοληθεί με την ουσία της υπόθεσης. Η συζήτηση της υπόθεσης ήδη ξεκίνησε, ωστόσο θα υπάρξουν και άλλες διασκέψεις.

Η διάσκεψη της Ολομέλειας έγινε σε εξαιρετικά φορτισμένο κλίμα, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία αποφάσισε αντίθετα με την του εισηγητή του Αρείου Πάγου κ. Παπαγεωργίου.

15 Οκτ 2016

ΣΟΚ: ΠΕΝΘΕΙ ο καλλιτεχνικός χώρος – ΝΕΚΡΟΣ σε τροχαίο Έλληνας DJ

Την τελευταία του παράσταση στην νύχτα έδωσε εχτές πασίγνωστος Έλληνας DJ...


Σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades24, φεύγοντας με την μηχανή του, απο το νυχτερινό μαγαζί που εργαζόταν στην Νίκαια, η μοίρα του έπαιξε άσχημο παιχνίδι. Ο λόγος για τον Dj Mike- κατα κόσμον Μιχάλης Σιούτης-

Ήταν Πασίγνωστος σε όλη την Ελλάδα. Έπαιξε στα μεγαλύτερα Club της Αθήνας, αλλά και σε αρκετά νησιά τις καλοκαιρινές περιόδους όπως την Σύρο και την Νάξο.

Καλό Παράδεισο να έχεις Μιχάλη.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.


14 Οκτ 2016

ΔΕΙΤΕ τι αλλάζει στα σούπερ μάρκετ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ μέχρι και 500 Ευρώ στον καταναλωτή αν...


Αλλάζουν όλα όσα ξέραμε μέχρι σήμερα για τις αγορές μας σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα...
Αλλαγές στο νόμο περί ανακύκλωσης προωθεί το υπουργείο περιβάλλοντος με το νέο νομοσχέδιο που κατέθεσε και θα είναι σε διαβούλευση για 30 ημέρες.

Πλέον οι δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιβάλουν πρόστιμο μέχρι και 500 ευρώ σε πολίτες που δεν υλοποιούν το πρόγραμμα το οποίο έχει αποφασιστεί, ενώ αναβαθμίζεται ο ρόλος του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, που θα μπορεί να επιβάλει πρόστιμα και να αφαιρεί άδειες από συστήματα ανακύκλωσης που έχουν προβλήματα με το νόμο και υποθέσεις με παράνομη διακίνηση αποβλήτων.

«Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του ΟΤΑ Α’ Βαθμού, που δημοσιεύεται στην ΕτΚ, μπορούν να εξειδικεύονται τα μέτρα και να προβλέπεται η επιβολή προστίμου από 20 έως 500 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, σε βάρος του καταναλωτή ή του τελικού χρήστη που δεν συμμορφώνεται με τα μέτρα αυτά», σημειώνεται στο άρθρο 7 του νομοσχεδίου.

Επιπροσθέτως, ο υπουργός περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης προανήγγειλε και νομοθετική ρύθμιση για τη σταδιακή κατάργηση της πλαστικής σακούλας σε καταστήματα και σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο το αποθεματικό των συλλογικών συστημάτων που λειτουργούν σήμερα δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 35% των ετήσιων εσόδων τους και το υπόλοιπο 65% θα πρέπει να το αξιοποιούν σε δήμους για την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης.

13 Οκτ 2016

Θυμάστε τις ΣΙΑΜΑΙΕΣ που γεννήθηκαν σε ένα Σώμα με 2 Κεφάλια; Δείτε 15 ΕΞΩΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ γεγονότα για τη Ζωή τους... [photos]


Τα 2 κορίτσια έγιναν διάσημες αοό τη μέρα που γεννήθηκαν...

μάλιστα κάποια στιγμή απέκτησαν και το δικό τους ριάλιτι.

Η κάθε σιαμαία δίδυμη έχει τη δική της προσωπικότητα και τις δικές της συνήθειες.

Δείτε μερικά γεγονότα από τη ζωη τους που παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Μπράβο στα κορίτσια μας - Γύρισαν την πλάτη στο κόσμο όχι στη σημαία μας [video]

Κάτι που πολύ μπορεί να αναρωτήθηκαν γιατί τα κορίτσια την ώρα του Εθνικού Ύμνου μας...
γύρισαν την πλάτη στην κερκίδα διότι η σημαία ήταν στο τμήμα του σταδίου όπου είναι οι πάγκοι των ομάδων ακριβώς απέναντι από την κερκίδα.

Έκαναν αυτό που έπρεπε όμως δεν θα μπορούσαν να έχουν πλάτη την ώρα του Εθνικού μας ύμνου τη σημαία έτσι λοιπόν γύρισαν την πλάτη τους και τραγούδησαν τον Εθνικό Ύμνο.

Τα λόγια είναι περιττά ΜΠΡΑΒΟ!

ΤΟΛΜΑΣ ΝΑ ΠΑΣ; – Αυτά είναι τα 5 πιο στοιχειωμένα μέρη της Αθήνας - Σοκ Και Δέος από Άγνωστες Φιγούρες [photos]

Πάρε φακό και διάβαινε...


1. Το Σπήλαιο της Πεντέλης

Στη νοτιοδυτική πλευρά του όρους Πεντέλη και σε υψόμετρο 720 μ., βορειοανατολικά του λεκανοπεδίου Αττικής. Έγινε γνωστή και ως Σπηλιά του Νταβέλη, αν και παίζει ο λήσταρχος να μην έχει πατήσει ποτέ το πόδι του στο σπήλαιο. Περίεργα φώτα και παρουσίες, σκιές, φωνές, έντονο μαγνητικό πεδίο, αυξημένα σε σχέση με το φυσιολογικό επίπεδα ραδιενέργειας, στρατιωτικός αποκλεισμός της περιοχής για μια τριετία, σφράγισμα της σπηλιάς για αδιευκρίνηστους λόγους… Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς, αλλά κάτι δεν πάει καλά με αυτό το μέρος.


2. Το σανατόριο της Πάρνηθας

Το βλέπεις στα αριστερά σου κάθε φορά που ανεβαίνεις στο καζίνο για να παίξεις ρουλέτα. Στέκει εκεί παρατημένο και μυστήριο περισσότερο από τρεις δεκαετίες. Σε αυτό νοσηλεύονταν άτομα με φυματίωση (ανάμεσά τους και ο Γιάννης Ρίτσος). Δωμάτια άδεια και σκοτεινά, γεμάτα απορρίματα. Τοίχοι με συνθήματα και περίεργες ταγκιές. Ανεβαίνουν πολλοί που αγαπάνε τα μεταφυσικά και δεν είναι λίγες οι μαρτυρίες για απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας προς το ψυχρότερο, για την παρουσία ενός μικρού κοριτσιού με λευκή ρόμπα που τριγυρνά στους διαδρόμους, όπως επίσης και για διάφορες φωνές που προέρχονται από το εσωτερικό του. Η αλήθεια είναι πως και μόνο που το κοιτάζεις μέσα από το αμάξι, σου βγάζει κάτι απόκοσμο. Φαντάσου να μπεις μέσα…


3. Η Βίλα Καζούλη

Το θαυμάσιο αυτό οικοδόμημα που δεσπόζει στην Κηφισιά, χτίστηκε το 1902 από τον εύπορο έμπορο Νίκο Καζούλη και θεωρείται ένα από τα πλέον στοιχειωμένα μέρη της πόλης. Χτισμένο στην περιοχή του παλιού τουρκικού νεκροταφείου (“Τούρκικα Μνήματα”), χρησιμοποιήθηκε το 1940 από του Γερμανούς ως φρουραρχείο των SS. Δεκάδες αντιστασιακοί βασανίστηκαν στο υπόγειό της, ενώ πολλοί από αυτούς άφησαν μέσα στην επάυλη την τελευταία τους πνοή. Λέγεται δε πως 12 εξ αυτών θάφτηκαν στον κήπο της βίλας. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που αναφέρουν ότι όταν περνούν από έξω, ιδιαίτερα αφότου έχει πέσει ο ήλιος, νιώθουν μία απόκοσμη αίσθηση και μια ανεξήγητη κρυάδα η οποία διαπερνά ολόκληρο τους το σώμα.


4. Η Βίλα Λασκαρίδου

φήνουμε την Κηφισιά και κατηφορίζουμε στην πιο λαϊκή Καλλιθέα και συγκεκριμένα στην οδό Λασκαρίδου. Στο διώροφο κτίριο που σχεδιάστηκε από τον μέγιστο Τσίλερ, έμενε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα η ζωγράφος Σοφία Λασκαρίδου. Με την οποία ήταν σφόδρα ερωτευμένος ο μεγάλος έλληνας ποιητής, λογοτέχνης και διανοητής Περικλής Γιαννόπουλος. Η άρνηση της Λασκαρίδου στην πρόταση γάμου του -παρά το γεγονός ότι τον αγαπούσε κι αυτή το ίδιο παθολογικά- λέγεται πως ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που οδήγησαν τον Γιαννόπουλο σε αυτοκτονία. Γεμάτη από τύψεις, η νεαρή καλλιτέχνις κλείστηκε στο σπίτι της. Στην κυριολεξία, καθώς σφράγισε τις πόρτες και περιφερόταν μέχρι το τέλος της στα δωμάτιά του. Μετά το θάνατό της, γείτονες και περαστικοί ορκίζονται πως όχι μόνο έχουν ακούσει αλλά έχουν δει κιόλας το φάντασμά της να περιφέρεται στο κτίριο μουρμουρίζοντας μονότονα και μελαγχολικά το όνομα του Γιαννόπουλου.


5. Ο Πύργος της οδού Σμολένσκυ 4

Μεταφερόμαστε ακόμη πιο νότια και συγκεκριμένα στο Νέο Φάληρο. Εκεί διέμενε κάποτε ο εύπορος έμπορος υφασμάτων και γόνος αριστοκρατικής οικογένειας, Καρτάλης. Μεγαλομανής από παιδική ηλικία, είχε βάλει σκοπό ζωής να αποκτήσει κάποιο μεγάλο αξίωμα. Παρά τα πλούτη του, όμως, πέθανε ρακένδυτος. Έχοντας χάσει τα λογικά του, περιφερόταν μέσα στον πύργο μοναχός του, ώσπου άφησε την τελευταία του πνοή. Κάποιοι, μάλιστα, λένε πως τον έφαγαν κυριολεκτικά οι αρουραίοι… Με αυτά και με αυτά, ο κυρ Καρτάλης έχει εμφανιστεί σύμφωνα με μαρτυρίες (ωραία λέξη το “μαρτυρίες”, κουκουλώνει τα πάντα!) αρκετές φορές στα παραθύρια του Πύργου, φωνάζοντας στους περαστικούς να φύγουν από την ιδιοκτησία του.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ….ΑΞΙΖΕΙ: Μπήκαν με κάμερα στα ΑΔΥΤΑ της Αγιας Σοφίας - ΔΕΙΤΕ τι κατέγραψαν... [video]


«Έμεινα άφωνος, δεν πίστευα στα μάτια μου...

Ήταν ως να βρέθηκα στον 5ο μ.Χ αιώνα» . Με τα λόγια αυτά ο ειδικός σε ιστορικά ντοκιμαντέρ , Göksel Gülensoy (Γκιοκσέλ Γκιουλένσοϊ) , μου περιέγραψε την συγκλονιστική εμπειρία από την πρώτη κατάδυση του, το 1998, στα έγκατα του ιστορικού και θρυλικού ναού της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη.

Τον Göksel τον συνάντησα στο πρόσφατο ταξίδι μου στην Πόλη, στις αρχές Ιανουαρίου. Είναι ανοιχτόκαρδος και απλός, παρόλο ότι «γράφει ιστορία», καθώς είναι ο πρώτος άνθρωπος που πήρε το ρίσκο της πρώτης έρευνας στον υπόγειο χώρο του μεγάλου μνημείου της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όπου ουδείς έφθασε μέχρι σήμερα. «Με ενδιαφέρει η ιστορία, δεν ψάχνω για θησαυρούς», τόνισε.
Κωνσταντινουπολίτης ο ίδιος, που γεννήθηκε και ζει στο Σκούταρι, στην Ασιατική πλευρά της Πόλης , ο Göksel επισημαίνει: « Η Κωνσταντινούπολη υπήρξε πρωτεύουσα τριών αυτοκρατοριών, γι» αυτό και περιβάλλεται από μεγάλη αίγλη».
Με το υλικό, που συγκεντρώθηκε από τις κινηματογραφήσεις- η τελευταία κατάδυση θα γίνει αυτό τον μήνα- ο Göksel θα ετοιμάσει το μοναδικό μέχρι σήμερα ντοκιμαντέρ με τίτλο: «Beneath the Hagia Sophia» («Στο άδυτα της Aγίας Σοφίας») , διάρκειας 50 λεπτών, για το οποίο αναζητά χορηγό , καθώς θέλει να κρατήσει ο ίδιος τα πνευματικά δικαιώματα. Ο Göksel και οι συνεργάτες του επί 16 χρόνια κάνουν καταδύσεις σε δύο δεξαμενές, βάθους 10 και 12 μέτρων, που βρίσκονται κάτω από το κεντρικό κλίτος του ναού, ενώ ανακάλυψαν τουλάχιστον 20 διακλαδώσεις, τις οποίες δεν κατάφεραν να εξερευνήσουν.

Οι κινηματογραφήσεις με σύγχρονο εξοπλισμό έγιναν σε στενές σήραγγες,κρυπτοδωμάτια, δεξαμενές,ταφικούς θαλάμους και σε πηγάδια γεμάτα με νερό. «Τεχνικά, αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες. Δεν ξέραμε τι θα συναντήσουμε», είπε ο Göksel. Ωστόσο, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του «Φ», ο Τούρκος ντοκιμαντερίστας δηλώνει κατηγορηματικά ότι η επικοινωνία των στοών της Αγίας Σοφίας με τον Βόσπορο και τα Πριγκιπόννησα είναι ένας θρύλος .


Με τη βοήθεια των καθηγητών της Βυζαντινής Αρχαιολογίας Ihsan Tunay HaluK Cetinkaya , αλλά και των υπευθύνων του Μουσείου της Αγίας Σοφίας εντοπίστηκαν δύο πιθανές είσοδοι για τις σήραγγες του ναού και η εξερεύνηση άρχισε.

Η πρώτη είσοδος βρέθηκε στο τμήμα του πρόναου και λίγα μέτρα πιο μακριά εντοπίστηκε η δεύτερη. Στα υπόγεια της Αγίας Σοφίας υπάρχουν πολλοί κίονες, εξαιρετικού κάλλους, παρεκκλήσια με σπαράγματα νωπογραφιών και δωμάτια.

Ο Göksel Gülensoy και η ομάδα του βρήκαν ένα τάφο, αλλά δεν είχαν αντιληφθεί τι είχαν ανακαλύψει. Αυτό το διαπίστωσε ο αρχαιολόγος HaluK Cetinkaya , όταν είδε τις εικόνες. Ήταν ο τάφος του Αγίου Αντιγόνου! Τελευταία αναφορά στον τάφο του αγίου είχε γίνει τον 13ο αιώνα από έναν Ρώσο περιηγητή. Επίσης, βρέθηκε ακόμη ένας τάφος, που εικάζεται πως ανήκει σε Πατριάρχη.

Στα ευρήματα συγκαταλέγεται και ένα στρατιωτικό παγούρι με ημερομηνία 1917. Οι Τούρκοι εκτιμούν ότι πολύ πιθανόν κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στρατιώτες, που επισκέφθηκαν την Αγία Σοφία να έριξαν κατά λάθος τα παγούρια τους στη στέρνα στην προσπάθειά τους να πάρουν αγίασμα. Από την άλλη ένας Ρωμιός της Πόλης μου ανέφερε ότι σύμφωνα με τα λεγόμενα των παλαιοτέρων το 1919 πέντε Έλληνες αξιωματικοί , ανάμεσα σε αυτούς και ένας ιερέας , έκαναν τη μοναδική από την Άλωση Θεία Λειτουργία.

Σύμφωνα με τον Göksel ο σεναριογράφος του Kutsi Akilli ελπίζει ότι μπορεί να βρεθεί δωμάτιο της Αγίας Σοφίας, από όπου διέφυγε ο ιερέας στη Λειτουργία της 29ης Μαΐου 1453, όταν ο Μωάμεθ ο Πορθητής εισέβαλε στον ναό, αλλά και το δισκοπότηρο που χάθηκε κατά την Άλωση της Πόλης και η παράδοση το θέλει να βρίσκεται κάπου στα βάθη του ναού. Ο Akilli θεωρεί ότι το κρυφό δωμάτιο είναι το πιο σημαντικό από όλα. Δεν αποκλείει μάλιστα μέσα σε αυτό να βρίσκονται ακόμη και ιστορικές έρευνες που έγιναν τα βυζαντινά χρόνια καταγράφοντας στοιχεία για τον πληθυσμό και τις συνθήκες ζωής του.

Ολάντ: Ο Πούτιν μου είπε ότι ο Τσίπρας ήθελε να τυπώσει δραχμές στη Ρωσία!
Αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψη στο βιβλίο του Γάλλου προέδρου, που κυκλοφόρησε σήμερα - Έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι πρόκειται για λόγια του Ολάντ, που θεωρείται ένας εκ των τελευταίων συμμάχων του Έλληνα πρωθυπουργού - Δείτε το επίμαχο απόσπασμα στα γαλλικάΑίσθηση προκαλούν οι αποκαλύψεις που αφορούν στην Ελλάδα και τον Αλέξη Τσίπρα και περιέχονται στο νέο βιβλίο του Φρανσουά Ολάντ, που βγήκε σήμερα στα γαλλικά βιβλιοπωλεία.

Όπως προκύπτει από τις εξομολογήσεις του Γάλλου προέδρου -που, σημειωτέον και... θεωρητικά, πάντα, αποτελεί έναν εκ των τελευταίων πολιτικών συμμάχων του κ. Τσίπρα σε διεθνές επίπεδο- ο Ρώσος πρόεδρος του είχε εκμυστηρευθεί ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε ρωτήσει τον ίδιο τον Βλαντιμίρ Πούτιν εάν μπορεί να τυπώσει δραχμές (σ.σ. χαρτονομίσματα) στη Ρωσία!

Το βιβλίο, με τίτλο «Ενας Πρόεδρος Δεν Πρέπει Να Τα Λέει Αυτά», περιλαμβάνει εκμυστηρεύσεις του Γάλλου προέδρου σε δύο δημοσιογράφους της γαλλικής εφημερίδας Le Monde.

Οι συγγραφείς αφιερώνουν ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ελληνική κρίση του καλοκαιριού του 2015, όταν η Ελλάδα, με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, βρέθηκε μια ανάσα από την έξοδο από την ΕΕ -το περιβόητο Grexit. Αλλά ο Ολάντ δεν ήθελε καν ν' ακούσει για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Έπαιξε λοιπόν τον ρόλο του συμβούλου» προς τον Τσίπρα, τον οποίο έλεγε χαρακτηριστικά ότι θεωρούσε «έναν θορυβώδη αδελφό».

Οι δύο συγγραφείς αναφέρουν ότι η στάση αυτή του Ολάντ οφείλεται στο γεγονός ότι ήθελε να δείξει στον Μελανσόν και στους οπαδούς της «άλλης Αριστεράς» ότι η Γαλλία του Ολάντ είναι ο καλύτερος σύμμαχος του Τσίπρα.

Το κρίσιμο σημείο που αφηγούνται οι δύο συγγραφείς είναι ότι ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Μισέλ Σαπέν, τηλεφώνησε στον Φρανσουά Ολάντ και του είπε ότι οι Γερμανοί θέλουν να διώξουν την Ελλάδα από την Ευρώπη. Ο διάλογος που περιγράφουν είναι ο εξής:

Σαπέν: Οι Γερμανοί έχουν πιαστεί από το επιχείρημα ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο.

Ολάντ: Είναι ικανοί... Υπάρχει μια δήλωση της Μέρκελ που λέει ότι η απομείωση του χρέους δεν συζητείται.

Και λίγο πιο κάτω ο Ολάντ εξηγεί: «Η Λαγκάρντ ήταν υπέρ του Grexit. Μου το είχε πει. Με επιχειρήματα που είχαν κάποια βάση: πιστεύει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να διασωθεί με το χρέος που έχει και ότι το καλύτερο είναι να την βγάλουν από την ευρωζώνη. Η Λαγκάρντ είναι ευγενική, αλλά δέχεται πίεση από τους Αμερικανούς και πίεση από τη διοίκηση του ΔΝΤ.

«Είστε σκληροί με τους Αφρικανούς, γιατί όχι με την Ελλάδα;» της έλεγαν

Ο Πούτιν και η δραχμή

Ένα άλλο επεισόδιο υπάρχει στο βιβλίο των Davet και Llomme: το τηλεφώνημα του Πούτιν στον Ολάντ, το οποίο ο Γάλλος πρόεδρος κατάλαβε ότι ήταν μια προειδοποίηση ότι η Ρωσία ήθελε να βοηθήσει την Ελλάδα σε περίπτωση Grexit.

Πούτιν: Πρέπει να σου δώσω μια πληροφορία (…) Η Ελλάδα μας ζήτησε να τυπώσουμε δραχμές στη Ρωσία, γιατί δεν έχουν πια εκτυπωτή για να το κάνουν (σ.σ. απόδειξη, σύμφωνα με τους συγγραφείς του βιβλίου, ότι η ελληνική κυβέρνηση εκείνη τη στιγμή σκεφτόταν πραγματικά την έξδο από την ευρωζώνη).

Και ο Πούτιν συνεχίζει: «Ηθελα να σου δώσω αυτή την πληροφορία, για να καταλάβεις ότι δεν κάτι που επιθυμούμε».

Και η ανάλυση του Ολάντ, όπως περιγράφεται στο βιβλίο: «Διερωτήθηκα γιατί μου είπε αυτό το πράγμα. Ισως για να μην θεωρηθεί υπεύθυνος ότι έσπρωξε την Ελλάδα στην έξοδο από την ΕΕ και, δεύτερον, για να μου πει -και δεν ήταν κακή ιδέα- ότι κατά την άποψή του το Grexit ήταν ένας κίνδυνος, που έπρεπε πάση θυσία να αποφευχθεί».

Δείτε το επίμαχο απόσπασμα (στα γαλλικά) από το δημοσίευμα της εφημερίδας «La Tribune»Τι απαντά το Μαξίμου

Πηγές του Μεγάρου Μαξίμου, απαντώντας στα όσα αναφέρει ο Φρανσουά Ολάντ στο βιβλίο του, σημειώνουν: «Υπήρξαν επικοινωνίες του πρωθυπουργού με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ωστόσο ποτέ και σε καμία περίπτωση δεν τέθηκε τέτοιο ζήτημα από τον Ελληνα πρωθυπουργό».

ΝΔ: Αποδεικνύεται άλλη μια φορά ότι ο Τσίπρας σκεφτόταν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο του Grexit

«Αποδεικνύεται άλλη μια φορά ότι ο κ. Τσίπρας αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο εξόδου της χώρας από την ευρωζώνη. Ερήμην των πολιτών και σε αντίθεση με την εντολή που είχε λάβει από τον ελληνικό λαό», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΝΔ, σχετικά με όσα φέρεται να έχει πει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν στον Γάλλο Πρόεδρο Ολάντ.

«Όλοι συνειδητοποιούν ότι με τον κ. Τσίπρα δεν μπορεί να υπάρχει καμία ασφάλεια για την πορεία που ακολουθεί η χώρα. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι στον κατήφορο που οδηγεί τη χώρα με την πολιτική του δεν θα ξανασκεφτεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο», προσθέτει η Πειραιώς.

12 Οκτ 2016

Αποκαλύφθηκε η πραγματική αιτία θανάτου του Μανώλη Αγγελόπουλου

Σε συνέντευξη του στο...


Έτοιμο το πρωινό, ο Στάθης Αγγελόπουλος μιλώντας για τον πατέρα του Μανώλη Αγγελόπουλο, θέλησε να αποκαταστήσει την αλήθεια γύρω από τα πραγματικά αίτια που οδήγησαν στο θάνατο τον τραγουδιστή το 1989…


«Δεν το περιμέναμε. Κανένας δεν το περίμενε. Ήταν μια εγχείριση ρουτίνας για τους Εγγλέζους, αλλά το λάθος είχε γίνει εδώ στην Ελλάδα. Ο Αγγελόπουλος δεν πέθανε ούτε από καρκίνο, ούτε από την καρδιά του, ούτε από αυτά που ακούγεται. «Έφυγε» από λάθος των γιατρών.

Έναν απλό θυρεοειδή είχε, ο οποίος υπερθυρεοειδισμός του δημιούργησε πνευμονικό οίδημα, έμφραγμα και έζησε, αλλά δεν έπρεπε να χειρουργηθεί. Και επάνω στο χειρουργείο αφού δημιουργήθηκε το πρόβλημα στην καρδιά πια, στο Λονδίνο, εκεί βρέθηκε το πρόβλημα του θυρεοειδή από τον αναισθησιολόγο. Αυτό δεν έχει ειπωθεί ποτέ, να το ξέρετε. Έτσι, έφυγε ο Μανώλης Αγγελόπουλος» εξομολογήθηκε ο Στάθης Αγγελόπουλος.

Με αυτό το κόλπο θα βλέπουμε τα κανάλια που δεν πήραν τηλεοπτική άδεια - Ξεκίνησε πρώτος ο Alpha

Από ποιο κανάλι θα εκπέμπει ο Alpha μόλις λήξει η προθεσμία;
Το Channel9 πρόκειται να είναι μία από τις βασικές εναλλακτικές λύσεις για να συνεχίσει την εκπομπή του ο ALPHA, μετά την απαγόρευση που αναμένεται να επιβληθεί στους σταθμούς που δεν διαθέτουν άδεια εθνικής εμβέλειας.

Με το Channel 9 ο ALPHA θα μπορέσει να συνεχίσει τη μετάδοση του προγράμματός του σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που συγκεντρώνεται και το μεγαλύτερο πλήθος των κατοίκων της χώρας.

Ενώ παράλληλα θα δικτυωθεί με τοπικούς σταθμούς για να εξασφαλίσει τη μετάδοση και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Τέλος το Channel9 θα αναβαθμίσει τη διαδικτυακή του πλατφόρμα για να καλύψει και το κομμάτι του Διαδικτύου.

Τα 16 από τα πιο ακριβά υλικά πάνω στο πλανήτη (εικόνες)
Πέρα από το χρυαό, το οποίο θεωρείται και είναι ένα από τα ακριβότερα υλικά στον πλανήτη, υπάρχουν και άλλα πολύ ακριβότερα. Ποια είναι αυτά;

Δείτε την λίστα που ακολουθεί και σίγουρα θα ζαλιστείτε με τις τιμές των υλικών!16. Σαφράνι — 10€ το γραμμάριο
Στην τελευταία θέση συναντάμε το σαφράνι. Πρόκειται για ένα μπαχαρικό το οποίο έχει ευεργετικές ιδιότητες για την υγεία του ανθρώπου, αλλά είναι πολύ δύσκολη η παραγωγική του διαδικασία.

15. Χρυσός — 50€ το γραμμάριο


Στην προτελευταία θέση βρίσκεται ο γνωστός σε όλους μας χρυσός. Δε νομίζουμε ότι χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις για αυτό το υλικό.

14. Ρόδιο — 51€ το γραμμάριο
Αυτό το μέταλλο της ομάδας του λευκόχρυσου το οποίο είναι πάρα πολύ σπάνιο. Σε κάθε 1 τόνο του φλοιού της γης περιέχεται μόλις 0,001 γρ. του ροδίου.

13. Λευκόχρυσος — 53€ το γραμμάριοΕίναι ένα πυκνό, ελατό, όλκιμο, χημικά υψηλά αδρανές, πολύτιμο, γκριζόασπρο μέταλλο.

12. Μεθαμφεταμίνη — 90€ το γραμμάριο

Η μεθαμφεταμίνη ήταν ο πρωταγωνιστής της σειράς «Breaking Bad». Είναι μια παράνομη ουσία την οποία καλύτερα να μην συναντήσετε στην ζωή σας.

11. Κέρατο ρινόκερου — 98€ το γραμμάριο

Χρησιμοποιείται για ποικίλους ιατρικούς σκοπούς και για την κατασκευή λαβών μαχαιριών. Αυτά τα άτυχα ζώα λόγω της λαθροθηρίας είναι ήδη είδος υπό εξαφάνιση.10. Ηρωίνη — 120€ το γραμμάριο

Είναι ισχυρή οπιοειδής αναλγητική ουσία. Η παραγωγή της είναι αρκετά δύσκολη και το γεγονός πως είναι παράνομη είναι το μυστικό του κόστους της.

9. Κοκαΐνη — 200€ το γραμμάριο

Είναι μια λευκή κρυσταλλική σκόνη, η οποία είναι γεμάτη θανάσιμο κίνδυνο. Θεωρείτε ως πιο «καθαρό» και φυσικό ναρκωτικό, γι’ αυτό και είναι πιο ακριβό από την ηρωίνη.

8. Καθαρό LSD — 2.700€ το γραμμάριοΕίναι ένα ψυχεδελικό ναρκωτικό από την οικογένεια των εργολίνων, γνωστό για τις ψυχολογικές του επιδράσεις, ανάμεσα στις οποίες είναι η αλλαγή τρόπου σκέψης, παραισθήσεις με ανοιχτά και κλειστά μάτια, συναισθησία, αλλαγή της αίσθησης του χρόνου και πνευματικές εμπειρίες. Η παραγωγή αυτού του ναρκωτικού είναι αρκετά δύσκολη και για αυτό είναι και τόσο ακριβό.

7. Πλουτώνιο — 3.600€ το γραμμάριο

Το πλουτώνιο είναι ένα ραδιενεργό μέταλλο με ασημί-λευκό χρώμα. Χρησιμοποιείται για την κατασκευή πυρηνικών όπλων, πυρηνικών καυσίμων για πυρηνικούς αντιδραστήρες και ως πηγή ενέργειας για διαστημικά σκάφη.

6. Painite — 8.000€ το γραμμάριο

Αυτός ο λίθος είναι τόσο σπάνιος που λίγοι γνωρίζουν για την ύπαρξή του. Έχει κοκκινωπό-καφέ χρώμα και ανακαλύφθηκε πριν από 65 χρόνια. Υπολογίζεται πως σε ολόκληρο τον κόσμο υπάρχουν μόλις μερικές εκατοντάδες τέτοιοι λίθοι.

5. Taaffeite — 18.000€ το γραμμάριο

Είναι ένας πολύτιμος λίθος με μοβ, ροζ, κόκκινο ή λευκό χρώμα και είναι ένα εκατομμύριο φορές πιο σπάνιος από το διαμάντι. Η αλήθεια είναι πως παρά τη μοναδικότητά του, χρησιμοποιείται σπάνια για την κατασκευή κοσμημάτων.

4. Τρίτιο — 27.000€ το γραμμάριο

Το συγκεκριμένο αέριο χρησιμοποιείται στον φωτισμό. Η παραγωγή ενός κιλού τριτίου κοστίζει περίπου 27 εκατομμύρια ευρώ.

3. Διαμάντι — 50.000€ το γραμμάριο

Το διαμάντι είναι ο πιο γνωστός πολύτιμος λίθος στον πλανήτη και είναι το όνειρο κάθε γυναίκας.

2. Καλιφόρνιο — 22,5-24 εκατομμύρια ευρώ το γραμμάριο

Είναι το πιο ακριβό στοιχείο στον πλανήτη και έχει συντεθεί μόνο μια φορά από την ανακάλυψή του το 1950.

1. Αντιύλη —53 τρισεκατομμύρια ευρώ το γραμμάριο

Είναι η ακριβότερη ουσία στον πλανήτη. Η παραγωγή ενός χιλιοστόγραμμου ποζιτρονίων κοστίζει περίπου 25 εκατομμύρια δολάρια. Θεωρητικά, στο μέλλον, θα μπορέσουμε να χρησιμοποιούμε την αντιύλη ως καύσιμο για διαστημόπλοια.

Στην πραγματικότητα όμως για να δημιουργηθεί ένα γραμμάριο αντιύλης, θα έπρεπε να εργάζεται ακατάπαυστα ολόκληρη η ανθρωπότητα για περίπου ένα χρόνο.

10 Οκτ 2016

Άφωνη η Ελλάδα: Ευχήθηκε "Καλό ταξίδι" στον Παττακό - Είναι γυναίκα και είναι η… [photo]

"Αντιο" στον Στυλιανό Παττακό, λέει μέσα από την προσωπική της σελίδα στο Facebook η...
σύζυγος του βασανισμένου από την Χούντα, Ανδρέα Λεντάκη, σημειώνοντας ότι «δεν ξεχνούμε, αλλά συγχωρούμε».

Η Φωτεινή Λεντάκη στην ανάρτησή της θυμίζει τα λόγια του συζύγου της στη Βουλή για τους πραξικοπηματίες- όπως λέει- και σημειώνει:
«μην διανοηθεί κανείς να μου την πέσει ως «αντιστασιακός» ή αριστερός, γιατί όπως έλεγε ο Ανδρέας Λεντάκης. «Εάν είχαν κάνει αληθινά αντίσταση οι μισοί από όσους παριστάνουν τους αντιστασιακούς, η δικτατορία δεν θα είχε αντέξει ούτε επτά μέρες, όχι επτά χρόνια»….Τέρμα με τις υποκρισίες και τους τσάμπα αντιστασιακούς!».

«Ένας συνεπής με τις αρχές του στρατοκράτης ήταν. Απόδειξη ότι πέθανε λίγες ώρες μετά την διάρρηξη, που του έκλεψαν το μετάλλιο ανδρείας.

Στο πνεύμα που μίλησε γι’ αυτούς ο Ανδρέας Λεντάκης στην Βουλή, άγρια βασανισθείς μέχρις και εικονικής εκτέλεσης από την χούντα, αλλά με μεγαλείο ψυχής, ότι «η Δημοκρατία δεν κινδυνεύει από μερικούς υπερήλικες -είχαν περάσει τα 85- ούτε είναι εκδικητική» και πρότεινε την αποφυλάκιση τους, εγώ θα πω καλό ταξίδι! Δεν ξεχνούμε, αλλά συγχωρούμε είναι το μόττο των γνήσια δημοκρατικών ανθρώπων! Και μην διανοηθεί κανείς να μου την πέσει ως «αντιστασιακός» ή αριστερός, γιατί όπως έλεγε ο Ανδρέας Λεντάκης. «Εάν είχαν κάνει αληθινά αντίσταση οι μισοί από όσους παριστάνουν τους αντιστασιακούς, η δικτατορία δεν θα είχε αντέξει ούτε επτά μέρες, όχι επτά χρόνια»….Τέρμα με τις υποκρισίες και τους τσάμπα αντιστασιακούς!»
Οι πιο φτηνοί προορισμοί σε Ελλάδα & Ευρώπη με τη Ryainair! Το εισιτήριο ξεκινά από 5€!

Η low cost εταιρεία έχει ρίξει την τιμή τόσο χαμηλά, ώστε τίποτα δεν θα σας εμποδίσει να πραγματοποιήσετε ταξίδι με αεροπλάνο εντός κι εκτός συνόρων! Τα πιο φθηνά εισιτήρια ξεκινούν από 4.96€ !

Το ταξίδι που κάποτε ήταν πολυτέλεια για λίγους σήμερα -σε κάποιες περιπτώσεις- κοστίζει πιο χαμηλά κι από το ΚΤΕΛ!

Εντοπίσαμε το Top 5 των πιο οικονομικών προορισμών και σας το παραθέτουμε!

Μύκονος

Ταξιδέψτε ολόκληρο τον Νοέμβριο από 4,96€ από Αθήνα προς Μύκονο και γνωρίστε το πιο κοσμοπολίτικο νησί της Ευρώπης σε τιμή σοκ!

Σόφια

Παραπάνω από τις μισές μέρες του Νοεμβρίου το ταξίδι με προορισμό τη Σόφια δεν θα ξεπεράσει τα 10€!

Βουκουρέστι

Το»Μικρό Παρίσι» της Ευρώπης είναι στην κατηγορία των πιο οικονομικών citybreaks για φέτος και τα εισιτήρια για να μεταφερθείτε ως εκεί ξεκινούν από 9.99€!Οι θέσεις είναι περιορισμένες και υπάρχει μεγάλη ζήτηση! Οπότε βιαστείτε!

Μάλτα

Το «διαμάντι» της Μεσογείου δεν έχει εποχή! Περιπλανηθείτε σε ένα από τα πιο κομψά μέρη της Γηραιάς Ηπείρου, γεμάτο γκουρμέ στέκια και νιώστε την μαγευτική αύρα που αποπνέει με εισιτήρια που ξεκινούν από 11,99€ τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο!

Χανιά

Ποιος είπε ότι τα Χανιά είναι μόνο για το καλοκαίρι! Από το φθινόπωρο οι φοιτητές επιστρέφουν στην βάση τους και η πόλη αποκτά τους ρυθμούς της πιο είναι πιο χαλαροί από την τουριστική σεζόν! Όσο για το φαγητό οι συστάσεις περιττεύουν. Τα εισιτήρια αν κλείσετε από τώρα για Ιανουάριο ξεκινούν από 14,98€!

5 Tips για να μην κουβαλάτε υγρά στη χειραποσκευή σας !!

Ο πανικός είναι ένα γνώριμο συναίσθημα, όταν ετοιμάζει κάποιος τη βαλίτσα του για ένα ταξίδι και προσπαθεί να πακετάρει όσο πιο πολλα ρούχα και παπούτσια μπορεί. Και σε όλο αυτόν τον πανικο, όταν μιλάμε για αεροπορικά ταξίδια, έρχεται να προστεθεί ένα ακόμη πρόβλημα. Τα υγρά στις αποσκευές δεν πρέπει να είναι ένα πρόβλημα που σας απασχολεί πια.

Σας προτείνουμε 5 tips που θα σας βγάλουν από τη δύσκολη θέση.

1.Χρησιμοποιήστε μπάρα σαμπουάνΤα σαμπουάν δεν κυκλοφορούν μόνο στην υγρή μορφή που τα έχουμε συνηθίσει. Στο εμπόριο θα βρείτε μπάρες σαμπουάν, που εικονικά μοιάζουν πολύ με σαπούνια, ωστόσο η χρήση τους είναι ακριβώς ίδια με εκείνη του σαμπουάν. Σημειώστε, ακόμα ότι υπάρχουν μπάρες σαμπουάν που λειτουργούν διττά, και ως κρέμες μαλλιών για εξοικονόμηση ακόμη περισσότερου χώρου.

2.Μπάρα κρέμας μαλλιώνΑν τα μαλλιά σας είναι άγρια και χρειάζονται περισσότερα προϊόντα περιποίησης από ένα μόνο σαμπουάν, μην απελπίζεστε. Στο εμπόριο θα βρείτε μπάρες κρέμας μαλλιών που έχουν ακριβώς τις ίδιες ιδιότητες με τα κοινά conditioner που βρίσκετε στο σουπερμάρκετ.

3.Καθαριστικό προσώπουΒασικό κομμάτι της καθημερινότητάς σας αποτελεί σίγουρα ο καθαρισμός του προσώπου σας. Για να αποφύγετε να κουβαλάτε πολλά υγρά καθαριστικά προσώπου, μπορείτε να προτιμήσετε υγρά ματηλάκια που έχουν ακριβώς την ίδια χρήση. Η επιλογή είναι εύκολη, καθώς υπάρχει μεγάλη ποικιλία που εξυπηρετεί όλους τους τύπους προσώπου.

4.Λοσιόν σώματοςΗ απολαυστικότερη στιγμή μετα το μπάνιο είναι ίσως η χρήση της λοσιόν σώματος. Για να μη τη στερηθείτε ούτε στο ταξίδι σας, στη θέση, της ενυδατικής λοσιόν ή της κρέμας σώματος τοποθετήστε μια μπάρα λοσιόν ενυδάτωσης η οποία απορροφάται γρήγορα, δεν είναι λιπαρή και δεν αφήνει λεκέδες.

5. ΕντομοαπωθητικόΑν στον προορισμό σας θα συνατήσετε κουνούπια κι αλλα μικρά ζωύφια, που μπορούν να σας χαλάσουν προς στιγμήν τη διάθεση, προμηθευτείτε ένα εντομοαπωθητικό. Όχι στην συνηθισμένη μορφή του, αλλά σε μορφή στικ, που είναι και εύχρηστη, και δεν θα σας δημιουργήσει θέμα κατά τον έλεγχο στο αεροδρόμιο.

9 Οκτ 2016

Η Αννίτα Πάνια σε ταινία Π0PΝ0! [video]
Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο βίντεο πολυπληθούς και πολυεθνικής ερwτικής σuνεύρεσης με... πρωταγωνίστρια την Αννίτα Πάνια - Τι είπε η ίδια για το θέμα!


Η Αννίτα Πάνια μέσω της εκπομπής της «Αννίτας SOS» αποφάσισε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους όσον αφορά το περίφημο αυτό βίντεο.

"Έχω υπάρξει πρωταγωνίστρια σε βίντεο σuνεύρεσης, πολυπληθούς. Έχει κυκλοφορήσει στο παρελθόν με multi ethnic πρόσωπα.

Κάποια στιγμή υπήρχαν άνθρωποι γύρω μου είχαν μπει στο τρυπάκι ότι μπορεί να παίζει, γιατί δεν ξέρεις τι κάνει ο καθένας στη ζωή του.

Με κοιτούσαν καχύποπτα μέχρι που ήρθαν και μου το δείξανε", αποκάλυψε η ίδια σε παλιότερη εκπομπή της!

Δείτε το βίντεο:

7 Οκτ 2016

Άγριο ΞΥΛΟ σε ελληνική ταβέρνα! Δεν έμεινε ΤΙΠΟΤΑ όρθιο! Προσέξτε το σερβιτόρο με τα μαύρα!

Οι απίστευτες σκηνές καταγράφηκαν σε βίντεο σε ελληνική ταβέρνα. Έγινε χαμός και τα έσπασαν όλα...
Ωστόσο παρόλο που τα Μέσα ανακάλυψαν το βίντεο τις τελευταίες ώρες, το ίδιο το εστιατόριο προέβη σε ανακοίνωση μέσω Facebook διευκρινίζοντας ότι το περιστατικό σημειώθηκε πριν από πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα ο καυγάς ξεκίνησε για ένα τραπέζι, άντρες πιάστηκαν στα χέρια και άρχισαν να εκτοξεύονται καρέκλες.

Και μετά τον χαμό, μια κυρία, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, άρχισε να ρωτά αν θα της επιστραφούν τα χρήματα για το σουβλάκι που έχασε! Δείτε το βίντεο:

6 Οκτ 2016

Ποιος να περίμενε να ακούσει κάτι τέτοιο για έναν άνθρωπο που μας έχει χαρίσει τόσο γέλιο. Α ρε Αντώνη… κρίμα

Υπάρχει ένα ιστορικό στην οικογένεια, ο παππούς μου...
"Υπάρχει ένα ιστορικό στην οικογένεια, ο παππούς μου αυτοκτόνησε, ο πατέρας μου πέρασε μια μεγάλη κρίση κατάθλιψης", εξομολογείται ο γνωστός ηθοποιός.

Μάχη με την κατάθλιψη δίνει τα τελευταία χρόνια ο ηθοποιός Αντώνης Καφετζόπουλος και μίλησε γι' αυτό σε πρόσφατη συνέντευξή του στο "Έθνος".

"Υπάρχει ένα ιστορικό στην οικογένεια, ο παππούς μου αυτοκτόνησε, ο πατέρας μου πέρασε μια μεγάλη κρίση κατάθλιψης, ίσως όλα αυτά να σχετίζονται και με το δικό μου πρόβλημα ως προς το κομμάτι της κληρονομικότητας. Πλέον παίρνω τα φάρμακά μου και έχω μάθει να διαχειρίζομαι την κατάθλιψή μου", εξομολογείται.

"Κάποια στιγμή κατάλαβα ότι ήμουν ένας άλλος άνθρωπος σε σχέση με το παρελθόν και τα βιώματα που κουβαλούσα. Υπήρχαν περίοδοι που αποζητούσα την απομόνωση, ακόμη και όταν ήμουν σε νεαρή ηλικία. Ωστόσο, όλα αυτά τα θεωρούσα φυσιολογικά. Πίστευα ότι έχει να κάνει με την ιδιοσυγκρασία ενός ανθρώπου και η ενασχόλησή μου με τα καλλιτεχνικά ήταν το τέλειο καμουφλάζ, το τέλειο άλλοθι για τη μη παραδοχή της πραγματικότητας", ανέφερε χαρακτηριστικά.

"Είχα έντονες, δυσάρεστες στιγμές, αλλά τότε ήταν δύσκολο να το εξηγήσω και να το αποδεχτώ σαν πρόβλημα", αναφέρει και συνεχίζει: "Δεν γνώριζα πολλά πράγματα. Αυτό το κομμάτι της απομόνωσης, της αυτοκατηγορίας ήταν κάτι το τρομερό. Πέρασαν δέκα χρόνια για να καταλάβω ότι δεν πήγαινε άλλο... Αυτό το εσωτερικό μαστίγωμα που έκανα στον εαυτό μου, ότι για όλα φταίω, το αίσθημα απαισιοδοξίας που είχα για τα πάντα ήταν οι χαριστικές βολές... Ήταν εκείνη η στιγμή της ζωής μου που απευθύνθηκα σε έναν ψυχίατρο. Η διάγνωση ήταν κατάθλιψη".